Język polski logo English
Czasopisma naukowe założone w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze. Ich celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach związanych z naukami rolniczymi. Scientific journals founded in 2001 by all Polish agricultural universities as an apprioprate medium for the dissemination of multidisciplinary knowledge and important advances from across the full spectrum for agriculture sciences.